Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Kurowski, Jan Nepomucen (1783 - 1866)
Record Identifier
cnp01881297
Headings
Kurowski, Jan Nepomucen [PlWaBN] [nukat]
Biographical Dates
1783-1866
Activity
Pisarz i publicysta rolniczy.
Last Change: 2014-09-25
Sources
Found in
[Kp. O różnych surrogatach kartofli pod względem gorzelnictwa w ogólności, w szczególności o uprawie łubinu na różne cele, a mianowicie do wypalania wódki w miejsce kartofli / przez Jana Nepomucena Kurowskiego. - Warszawa, 1855] [SPPPol] [PSB] [Kp. Weterynarya popularna : nauka rozpoznawania i leczenia chorób zwierząt domowych. T. 1 / napisana przez J. N. Kurowskiego. - Wyd. 4. - Warszawa, 1865] [Kp. O potrzebie i możności zaprowadzenia w naszym kraju jedwabnictwa / Jan Nopom. Kurowski. - Warszawa, 1836] [Kp. O urządzniu gospodarstw według zasad rozumowanego rolnictwa / przez Nepomucena Kurowskiego. - Warszawa, 1826] [Weterynarya popularna : nauka poznawania i leczenia chorób zwierząt domowych. T. 1 / napisana przez Jana Nep. Kurowskiego. - Wyd. 3 powiększone, popr. podług najnowych doświadczeń. - Warszawa, 1858] [Hygiena gospodarczo-weterynaryjna czyli Nauka zachowania zwierząt gospodarskich. T. 1 / ułożona przez Autora Weterynaryi popularnéj, szczególniéj podług dzieła J. H. Magne [...]] [O rozumowanéj uprawie chmielu / przez Jana Filipa Krystyana Müntz. - Warszawa, 1829 (Tł. z niem)] [O poznawaniu ludzi z zewnętrznych oznak, podług starożytnych i nowoczesnych pisarzy (z 3 tablicami rycin) oraz o obchodzeniu się z ludźmi chroniącém nas od licznych przykrości i nieszczęść / podług 13. wydania dzieła A. Knigge ; przez J. N. K. - Warszawa, 1857] [Sztuka urządzania gospodarstw wiejskich / przez J. N. Kurowskiego. T. 1. [Cz. 1]. - 2 wyd., powiększ. i zupełnie przerobione. - Warszawa, 1938] [O wyrozumowanej uprawie kartofli z szczególnem zastanowieniem: kiedy i w jakim stosunku do innych płodów roślina ta z korzyścią na wódkę uprawiana bydź może [...] / przez Jana Nepomucena Kurowskiego. - Warszawa, 1835] [PSB]
Variant Names
Variant Names
Autor Weterynaryi popularnéj
J. N. K.
Kurowski, J. N.
Kurowski, Jan Nep
Kurowski, Jan Nepom
Kurowski, Nepomucen
N. J. K.
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)