Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Had, Jan ( - 1543)
Record Identifier
cnp01880311
Headings
Had, Jan [nukat]
Biographical Dates
-1543
Activity
Czeski drukarz, najpierw pracował w Norymberdze dla drukarza Friedricha Peypusa, potem założył własną drukarnię w Pradze, którą prowadził w l. 1535-1543. Zlatynizowana forma nazw.: Coluber.
Last Change: 2014-09-24
Related Entries
Related Imprint Names
Had, Jan
Related Entry , parallel imprint name record
Variant Names
Variant Names
Coluber, Johann
Had, Johann
Haden, Johann
Hayd, Hans
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)