Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Naruszewicz, Andrzej
Record Identifier
cnp01877225
Headings
Naruszewicz, Andrzej [nukat]
Activity
Syn Mikołaja Jana Naruszewicza ( -1575), podskarbiego ziemskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1597 r. słuchacz w Collegium Medicum na Uniwersytecie w Bazylei, w 1605 r. poślubił w Wilnie Katarzynę Frąckiewicz Radzimińską.
Last Change: 2014-09-24
Variant Names
Variant Names
Narussevicius, Andreas
Narussovicius, Andreas
Narussovitius, Andreas
Naruszevitius, Andreas
Naruszewicz, Jędrzej
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)