Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Vijūkas-Kojelavičius, Albertas (1609 - 1677)
Record Identifier
cnp01471537
Headings
Vijūkas-Kojelavičius, Albertas [GyFmDB]
Kojałowicz, Wojciech [GyGoGBV]
Kojałowicz Wijuk, Wojciech [nukat]
Kojałowicz-Wijuk, Wojciech [PlWaBN]
Vijūkas-Kojelavičius, Albertas [PlWaBN]
Biographical Dates
1609-1677
General Notes
Lit. Historiker, Theologe, Philosoph, Jesuit
Activity
16.1p [sswd]
3.6p [sswd]
4.7p [sswd]
Historiker [gnd]
Philosoph [gnd]
Theologe [gnd]
Ksiądz jezuita, historyk litewski, heraldyk, polemista religijny.
Geographical Notes
Litauen
Polen
Coded Information
LT ISO 3166-1
PL ISO 3166-1
Last Change: 2014-09-25
Sources
Found in
[Kp. Lietuvos istorija / Albertas Vijūkas-Kojelavičius. - Vilnius, 1988] [Kp. Legendy wileńskie / Albert Wijuk Kojałowicz [et al.]. - Vilnius, cop. 1998] [LCN'1996] [Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicz S. J. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli o klejnotach albo herbach, które familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xsięstwa Litewskiego zażywają. - Poznań, 2002] [PSB (13, 270-272)] [Estr. 19, 399 nn] [De rebvs Anno 1648. & 1649. contra Zaporovios Cosacos Gestis / [Wojciech Kojałowicz]. -- Vilnae, 1651 (Aut)] [Pamiątka Krotka Braciey Koadiutorow Societatis Iesu Swiątobliwie zmarłych, Z roznych teyze Societatis Pisarzow zebrana [...] do Druku podana. / Przez X. Woyciecha Wiiuka Koialowicza [...]. - W Wilnie, 1673] [Herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego / Wojciech Wiiuk Kojałowicz. - Szczecin, 2012] [pl.wikipedia, 14.12.12 (http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Wijuk_Koja%C5%82owicz)] [Kp. Lietuvos istorija / Albertas Vijūkas-Kojelavičius. - Vilnius, 1988.] [Kp. Legendy wileńskie / Albert Wijuk Kojałowicz [et al.]. - Vilnius, cop. 1998.] [LCN'1996] [Ks. Wojciecha Wijuka Kojałowicz S. J. Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli o klejnotach albo herbach, które familie stanu rycerskiego w prowincyach Wielkiego Xsięstwa Litewskiego zażywają. - Poznań, 2002.] [NUKAT] [Ks. Wojciecha Wiiuka Kojałowicza herbarz szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany Nomenclator / Wojciech Kojałowicz-Wijuk. - Kraków, c1905.] [PSB] [NUKAT] [LCAuth]
Imprint Sources
  • Historiae Lituanae a coniunctione Magni Ducatûs cum Regno Polonia*. - 1669
  • Historiae lituanae pars prior et posterior. - 1650 - 1669
Variant Names
Variant Names
Koialovicius-Wijuk, Albertus
Koialowicz, Albertus Wijuk
Koialowicz, Woyciech Wiiuk
Koiałowicz, Adalbertus
Koiałowicz, Albertus W.
Koiałowicz, Albertvs Wiivk
Kojalavičius, Albertas Vijūkas-
Kojalavičius, Vaitiekus Vijūkas-
Kojalavičius-Vijūkas, Albertas
Kojalavičjus, Al'bertas Vijukas-
Kojalowicz, Albert Wijuk
Kojalowicz, Albert Wijuk-
Kojalowicz, Albertus W.
Kojalowicz, Albertus Wijuk
Kojalowicz, Wojciech Wijuk-
Kojałowicz Wijuk, Wojciech
Kojałowicz, Adalbertus
Kojałowicz, Adalbertus Wijuk
Kojałowicz, Albert Wijuk
Kojałowicz, Albertus
Kojałowicz, Albertus Wijuk
Kojałowicz, Wijuk Wojciech
Kojałowicz, Wijuk Wojciech Albert
Kojałowicz, Wojciech
Kojałowicz, Wojciech Wiiuk
Kojałowicz, Wojciech Wijuk
Kojałowicz, Woyciech
Kojałowicz, Woyciech
RAK alt
Kojelavičius, A.
Kojelavičius, Albertas Vijukas-
Kojelavičius, Albertas Vijūkas-
Kojelavičius, Albertas Vijūkas-
Kojelavičius-Vijūkas, Albertas
Kojelavičius-Vijūkas, Albertas
Viiukas-Koialavichius, Al'bertas
Viiukas-Koialavichius, Alʹbertas
Vijukas-Kojalavičjus, Al'bertas
Vijukas-Kojalavičjus, Alʹbertas
Vijūkas, Albertas Kojalavičius-
Vijūkas, Albertas Kojelavičius-
Vijūkas-Kojalavičius, Albertas
Vijūkas-Kojalavičius, Vaitiekus
Vijūkas-Kojelavičius, A.
Vijūkas-Kojelavičius, A.
Vijūkas-Kojelavičius, Albertas
Wiiuk Koialowicz, Albertus
Wiiuk Koialowicz, Woyciech
Wiiuk Koiałowicz, Alberto
Wiiuk Kojałowicz, Wojciech
Wiivk Kojalowicz, Albertus
Wijuk Koialowicz, Albertus
Wijuk Kojałowicz, Albert
Wijuk Kojałowicz, Wojciech
Wijuk Kojałowicz, Woyciech
Wijuk, Albertus Koialovicius-
Wijuk, Koialowicz Albertus W.
Wijuk-Kojalowicz, Albert
Wijuk-Kojalowicz, Wojciech
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)
More Information
This person in
DBPedia
Authority record
SUDOC (France)
Authority record