Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Segnitz, Stanisław Michał (1641 - 1708)
Record Identifier
cnp01469893
Headings
Segnitz, Stanisław Michał [nukat]
Biographical Dates
1641-1708
Activity
Mieszczanin krakowski, kupiec korzenny, ławnik miejski (od 1670) i rajca, (1670-1708), sekretarz królewski; syn Kaspra Segnitza sen. ( -1652) i Katarzyny Kondratówny ( -1665), ochrzczony jako Stanisław (jako Stanisław Michał występuje dopiero w latach sześćdziesiątych). Otrzymał (kupił?) indygenat (h. Prus II), szlachectwo było niekiedy kwestionowane (zob. PSB).
Last Change: 2014-09-17
Variant Names
Variant Names
Segnic, Stanisław
Segnitz, Stanislaus
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)