Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Dąmbski, Jacek (1600 - 1676)
Record Identifier
cnp01469727
Headings
Dąmbski, Jacek [nukat]
Biographical Dates
16..- 1676
Activity
H. Godziemba, otrzymał niższe święcenia kapłańskie, kanonik gnieźnieński (od 1645), porzucił stan kapłański, kasztelan konarski łęczycki (1658-1663), biecki (1663-1675); syn Piotra.
Last Change: 2014-09-17
Variant Names
Variant Names
Dąbski, Hiacynthus De Lubraniec
Dąbski, Hyacinthus
Dąbski, Jacek <16..- 1676>
Dąmbski z Lubrańca, Jacek
Dąmbski, Hiacent
Dąmbski, Hiacynt
Dąmbski, Jacenty
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)