Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zawisza, Krzysztof (1577 - 1670)
Record Identifier
cnp01469688
Headings
Zawisza, Krzysztof [nukat]
Biographical Dates
1577-1670
Activity
H. Łabędź; kasztelan wileński od 1669 r., marszałek wielki litewski od 1654 r., pisarz wielki litewski od 1637 r., łowczy wielki litewski od 1629 r., starosta brasławski i miński; autor panegiryków. Jako pierwszy w rodzie przybrał podwójna nazwę "Kieżgajłło Zawisza".
Online Resources
Last Change: 2014-09-17
Variant Names
Variant Names
Kieżgajłło Zawisza, Krzysztof
Zawisza Kieżgajłło, Krzysztof
Zawisza, Christophorvs
Zawisza, Cristophorus
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)