Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Jonge, Bonifacius de (1787 - 1854)
Record Identifier
cnp01266276
Headings
Jonge, Bonifacius de [NeNKHB]
Biographical Dates
1787-1854
General Notes
later: voorz. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
medicus (promoveerde in 1811 universiteit te Leiden); werd in 1813 als geneesheer naar de troepen van keizer Napoleon Bonaparte gestuurd; schreef over zijn belevenissen van mei 1813-juni 1814 een dagboek, o.d.t.: "Journaal gehouden tijdens de veldtocht naar Rusland door B. de Jonge, waaraan deze als garde d'honneur in de functie van officier van gezondheid deelnam, en van zijn terugreis"); De Jonge is echter niet verder gekomen dan het huidige west-Polen (i.c. Silezië), waar de 'Grande Armée' reeds op terugtocht vanuit Rusland aankwam
vanaf 1815, echtgenoot van: Jacoba Petronella Frederika Albertina van Doorn
zoon van jhr. Willem Adriaan de Jonge, heer van Campens-Nieuwland (1763-1835) én Cornelia Petronella Mogge Pous (1765-1837)
Last Change: 2010-10-25
Variant Names
Variant Names
B. de Jonge
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)