Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Schneeberger, Antoni <mł>
Record Identifier
cnp01196015
Headings
Schneeberger, Antoni <mł> [BUW]
General Notes
s. Antoniego (zob.), studia: Akad. Krakowska 1579, bakałarz 1589, Ingolsztad 1587, Padwa, dr medycyny 1593, sekretarz królewski 1593, biblioteka odziedziczona po ojcu (ekslibris ojca - bez napisów) - rozproszona, część w Krakowie u kamedułów, karmelitów trzewiczkowych (zob.) i Akad. Krakowskiej, część w zbiorze Zabrzeskiego (zob.).
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
Sneebergerius, Antonius
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)