Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Jaske, Jan
Record Identifier
cnp01196013
Headings
Jaske, Jan [BUW]
General Notes
h. własnego, 1528-1578, gdańszczanin, handlował bursztynem, rajca sądowy księcia Albrechta, księgozbiór (3 ekslibrisy) wpłynął po śmierci do syna Izraela (1641) do Biblioteki Rady Miejskiej Gdańska (zob.).
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)