Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Bargiel, Andreas
Record Identifier
cnp01195981
Headings
Bargiel, Andreas [BUW]
General Notes
zm. 1574, s. Stanisława, mieszczanina; studia w Akad. Krakowskiej 1553, mgr, zapewne nauczyciel i rektor szkoły katedralnej we Lwowie 1556-1558, rektor szkoły arcybiskupiej dla szlachty w Kaliszu od 1564, dziekan kolegiaty kaliskiej, wędrowny humanista, reformator szkolnictwa średniego.
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
Samboriensis, Andreas
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)