Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Gieysztor, Jakub Kazimierz
Record Identifier
cnp01195772
Headings
Gieysztor, Jakub Kazimierz [BUW]
General Notes
1827-1897, studiował prawo w Petersburgu, ziemianin, bibliofil, do 5 tys. wol. powiększył rodzinną bibliotekę w Ignacogrodzie k. Kiejdan, zesłany za udział w powstaniu styczniowym, od 1880 w Warszawie właściciel księgarni i antykwariatu, zarejestrowanych na syna, Stanisława; ekslibris (Wittyg 127), pieczęć.
Last Change: 2009-11-05
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)