Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Białobrzeski, Marcin
Record Identifier
cnp01195628
Headings
Białobrzeski, Marcin [BSB,VD16] [GyFmDB] [BUW]
Bialobrzeski, Martin [GyGoGBV]
Dates of Activity
vor 1579
General Notes
h. Habdank, ok. 1530-1586, cysters w Sulejowie; studia w Akad. Krakowskiej, opat mogilski 1559, sufragan krakowski i bp laodycejski 1566, kanonik krakowski 1571, bp kamieniecki 1577, pisarz religijny; część biblioteki ofiarował za życia klasztorowi mogilskiemu, superekslibris (Cubrzyńska, Superekslibrisy 33), ekslibris (Chwalewik tabl. 3).
Last Change: 2009-11-01
Variant Names
Variant Names
Bialobrzeski, Martinus
Bialobrzki, Martinus
M B E C A C T <h. Habdank>
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)
This person in