Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
P J <bożogrobca>
Record Identifier
cnp01194880
Headings
P J <bożogrobca> [BUW]
General Notes
może: Pękowski (Pecovius) Jan, 1564-1644, s. Krzysztofa, bożogrobca, święcenia 1586; prepozyt w Przeworsku 1590, pleban w Uniejowie 1600-44; być może właściciel superekslibrisu z tłoczeniami J P C M, zob. też t. 1.
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
J P C M
Pecovius, Ioannes
Pękowski, Jan
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)