Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Podłęski, Łukasz
Record Identifier
cnp01194855
Headings
Podłęski, Łukasz [BUW]
General Notes
h. Bogoria, z Podłęża, s. Krzysztofa, zm. 1670; student Akad. Krakowskiej 1624, konsyliarz nacji polskiej w Padwie 1629; starosta krośnieński 1664, kasztelan połaniecki 1670.
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
Podleski, Łukasz
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)