Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Szaniecki, Jan Olrych (1783 - 1840)
Record Identifier
cnp02031530
Headings
Szaniecki, Jan Olrych [GyFmDB] [BUW]
Biographical Dates
1783-1840
Dates of Activity
1819
Gender
Male
General Notes
h. Leliwa, 1783-1840, prawnik, pisarz, mecenas oświaty i kultury w Pińczowie i okolicach; nabywca części Ordynacji Pińczowskiej (po Wielopolskich); deputowany na sejm 1830, w Paryżu od 1831; właściciel dużego księgozbioru (w 1820 r. ponad 10 tys. wol.), fundator biblioteki Szkół Pińczowskich (zob.), której ofiarował część księgozbioru (3 tys. wol.) oraz 6 tys. złp na powiększanie zbiorów, zob. też t. 1, 2.
Activity
16.5p [sswd]
7.14p [sswd]
8.4p [sswd]
Aufständischer [gnd]
Jurist [gnd]
Politiker [gnd]
Geographical Notes
Polen
Coded Information
PL ISO 3166-1
Last Change: 2017-05-28
Variant Names
Variant Names
Szaniecki, Jean Olrych
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)
This person in