Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Malecki, Hieronim
Record Identifier
cnp01194429
Headings
Malecki, Hieronim [BSB,VD16] [GyFmDB] [GyGoGBV] [BUW]
General Notes
PND-Grundbestand
ok. 1526/27- ok.1583/84, s. Jana z Nowego Sącza; studia w Królewcu: szkoła partykularna 1542, uniwersytet 1544; pisarz, wydawca, korektor nadzorca drukarni Daubmanna w Królewcu, współwłaściciel drukarni ojca w Ełku; minister luterański tamże.
Last Change: 2009-11-01
Sources
Imprint Sources
  • Ustawa, albo porzad kos´cielny y ceremonie. - [1615]
  • Ustawa, albo porzad kos´cielny y ceremonie. - 1571
Variant Names
Variant Names
Maelecki, Hieronim
Maeletius, Hieronymus
Malaetius, Hieronymus
Malecki, Hieronym
Maletius, Hieronymus
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)
This person in