Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Łabęcki, Stanisław
Record Identifier
cnp01194419
Headings
Łabęcki, Stanisław [BUW]
General Notes
s. Sebastiana, student Akad. Krakowskiej 1605, bakałarz 1608, mgr 1615, senior Szkoły Mariackiej 1622; prepozyt w Lanckoronie.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)