Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Grzebski, Stanisław (1524 - 1570)
Record Identifier
cnp01194197
Headings
Grzebski, Stanisław [GyFmDB]
Grzebski, Stanisław [GyGoGBV] [GyFmDB]
Grzepski, Stanisław [BUW]
Biographical Dates
1524-1570
General Notes
h. Świnka, 1524-70, s. Mikołaja; studia z przerwami na Akad. Krakowskiej: immatr. 1537/38, bakałarz 1556, magister 1562; profesor Akad. Krakowskiej od 1563, w Collegium Minus 1565, w Collegium Maius 1567; grecysta, matematyk, autor pierwszej polskiej książki technicznej pt. „Geometria” (wyd. 1566); biblioteka (ok. 300 wol.) ofiarowana w części kolegium jezuitów w Braniewie, prof. Gabrielowi z Szadka (przekazana następnie jezuitom w Poznaniu) oraz Collegium Maius Akad. Krakowskiej.
Activity
Akademischer Grad: Prof.
Humanist [gnd]
Mathematiker [gnd]
Numismatiker [gnd]
Philologe [gnd]
Place of Activity
Krakau
[Wirkungsort]
Last Change: 2010-08-27
Sources
Imprint Sources
  • Grzebski, Stanisław: Geometria, to iest miernicka náuká, po polsku krótko nápisána,*. - 1566
Variant Names
Variant Names
Grepsius, Stanislaus
Grsepsius, Stanislaus
Grseptius, Stanislaus
Grseptius, Stanislaus
Grzebski, Stanis
Grzebski, Stanis 6law
Grzepski, Stanisl︡aw
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)
More Information
This person in
SUDOC (France)
Authority record
DBPedia
Authority record