Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Mirnecki, Marcin
Record Identifier
cnp01194127
Headings
Mirnecki, Marcin [BUW]
General Notes
bakałarz Akad. Krakowskiej 1645; proboszcz w Jastrzębiu, dziekan w Kunowie; biblioteka przekazana cystersom w Wąchocku, zob. t. 1.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)