Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Bielecki, Gabriel
Record Identifier
cnp01193999
Headings
Bielecki, Gabriel [BUW]
General Notes
1783 Świrż -1843 Włocławek ; pijar od 1804, prefekt szkoły w Chełmie 1807/1808, w Opolu 1809/1810, prefekt i prof. kolegium w Łukowie, profesor w Łowiczu 1817-22, od 1819 rektor tejże szkoły; rektor w Łukowie 1823-25, w Wieluniu 1826-28, od 8 VIII 1828 rektor Collegium Regium w Warszawie ; od 10 XI 1829 do 1834 w Krakowie; ostatnie lata życia spędził we Włocławku ; nieprow.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)