Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Olsztyński, Marcin
Record Identifier
cnp01193869
Headings
Olsztyński, Marcin [BUW]
General Notes
h. Boża Wola, zm. 1640, s. Walentego; studia: w Akad. Krakowskiej od 1591, bakałarz 1597 i dr filozofii 1601, Padwa 1610/1611, dr obojga praw Rzym 1613; rektor szkoły katedralnej na Wawelu od 1601, kanonik i oficjał pułtuski.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)