Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Mężyński, Maksymilian
Record Identifier
cnp01193867
Headings
Mężyński, Maksymilian [BUW]
General Notes
h. Kościesza, s. Marcina, kasztelana wiskiego; student Akad. Krakowskiej 1586, podczaszy wiski [?]; żona Zofia Górnicka.
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
Mężeński, Maksymilian
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)