Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Krajewski, Andrzej
Record Identifier
cnp01193585
Headings
Krajewski, Andrzej [BUW]
General Notes
h. Leliwa, zm. 1573; studia w Bolonii 1558, dr obojga praw; kanonik krakowski 1551, sekretarz królewski, kanclerz bpa krakowskiego, archidiakon krakowski, scholastyk kielecki; superekslibris (Sipayłło 28).
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
A C A C <h. Leliwa>
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)