Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Podoski, Kazimierz Ludwik
Record Identifier
cnp01193584
Headings
Podoski, Kazimierz Ludwik [BUW]
General Notes
h. Junosza, ur. 1801, s. Mateusza; student Wydz. Prawa UW, mgr 1823; adwokat przy Sądzie Apelacyjnym 1842-45, obrońca przy Warszawskim Departamencie Rządzącego Senatu 1846-63; szlachectwo potwierdzone 1848.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)