Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Bartolanus, Stanisław <st>
Record Identifier
cnp01193539
Headings
Bartolanus, Stanisław <st> [BUW]
General Notes
h. Doliwa odm. (Bartolini), po 1589 Nałęcz, zm. 1602; studia: zapewne Kraków (dr filozofii), medycyna - Włochy; zasłużony obywatel i lekarz w Sandomierzu, członek Rady Miejskiej 1567-71, medyk królewski 1569; ojciec poety-żołnierza Stanisława mł.; biblioteka - superekslibris (Cubrzyńska, Superekslibrisy 37).
Last Change: 2009-10-15
Variant Names
Variant Names
S B D M <h. Doliwa>
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)