Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Strażyc, Wojciech Rajmund
Record Identifier
cnp01193516
Headings
Strażyc, Wojciech Rajmund [BUW]
General Notes
zm. 1650, s. Andrzeja z Kańczugi; studia: Akad. Krakowska 1628, bakałarz 1632, dr 1634, dr medycyny Padwa 1650, Bolonia 1650; prof. matematyki Akad. Krakowskiej i collega minor od 1640, dziekan 1645, prof. astrologii i collega maior od 1646; autor prognostyków i rozpraw astronomicznych, zob. też t. 2.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)