Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Hube, Romuald Jan
Record Identifier
cnp01193471
Headings
Hube, Romuald Jan [BUW]
General Notes
1803-90 ; studia w Dreźnie, mgr praw UW 1821, dr praw i prof. prawa 1829; członek Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk 1830; referendarz stanu 1831, prezes polskiej Komisji Kodyfikacyjnej w Petersburgu 1836, członek Senatu i Rady Stanu w Warszawie 1861; duża biblioteka przekazana częściowo BJ, bibliotece w Odessie i BUW, zob. też t. 1, 2.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)