Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Orliński, Mateusz Józef
Record Identifier
cnp01193418
Headings
Orliński, Mateusz Józef [BUW]
General Notes
studia: Akad. Krakowska od 1636, bakałarz 1642, dr filozofii przed 1649, Lejda 1655, Francja, Padwa 1660; prof. Akad. Krakowskiej i prof. matematyki w Akad. Lubrańskiego w Poznaniu od 1651, kanonik warszawski 1683; fizyk królewski, autor panegiryków, prognostyków i rozprawy astronomicznej, zob. też t. 2.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)