Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Waśniewicz, Wojciech Krzysztof
Record Identifier
cnp01193322
Headings
Waśniewicz, Wojciech Krzysztof [BUW]
General Notes
z Poznania, 1673-1738; bakałarz Akademii Krakowskiej 1695, mgr 1698, wykładowca 1698-1700, potem studia zagraniczne, dr obojga praw i medycyny; kanonik gnieźnieński i poznański, proboszcz kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
Last Change: 2009-10-15
loading Annotations...
 
Provenance Information
Warszawa (Poland): Biblioteka Universytecka w Warszawie
Please consult Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie / oprac. Teresa Komender. – Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 1994- for books owned by the described person/corporate body.
Related Records (loading...)