Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Sjöbeck, H°akan Fredrik (1768 - 1827)
Record Identifier
cnp00881650
Headings
Sjöbeck, H°akan Fredrik [GyFmDB]
Sjöbeck, Håkan Fredrik [GyGoGBV]
Biographical Dates
1768-1827
Last Change: 2007-01-29
Sources
Found in
[LIBRIS]
Imprint Sources
  • Bring, Erland Samuel: Meletemata quaedam genealogica. - 1790
  • Lättare öfningar uti engelska, franska och tyska språken. - 1799
  • Observationes historicæ in fata et originem sermonis anglici. - 1794
  • Oest, Johann Friedrich: Nödwändig underwisning och warning för ungdom af begge könen, rörande otukt i allmänhet och sjelfbefläckelse i synnerhet ... - 1810
  • Oest, Johann Friedrich: Nödwändigt swar på den nödwändigaste fråga. - 1810
Variant Names
Variant Names
Sjoebeck, H°akan Friedrich
Sjoebeck, Håkan Friedrich
Sjöbeck, H°akan Frederik
Sjöbeck, Håkan Frederik
Sjöbeck, Håkan Fredrik
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)
This person in