Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Vogelvanger, P.J.G.
Record Identifier
cnp00076569
Headings
Vogelvanger, P.J.G. [NeNKHB]
Dates of Activity
1800 fl.
General Notes
STCN: Verbaal der plechtigheid, waarmede het departementaal bestuur van de Dommel op den 20sten november 1800 [...] aan de burgers, welken [...] zich, by [...] den verschrikkelyken waternood, in [...] 1799 [...] op [...] verdienstelyke wyze [...] hebben gedraagen [...] vereerende diploma's [...] heeft ter hand gesteld. / (By P.J.G. Vogelvanger). - Den Bosch, Hoffers and Arkesteyn, [1800]
Last Change: 2004-02-09
Sources
Imprint Sources
  • Verbaal der plechtigheid, waarmede het departement... / (By P.J.G. Vogelvanger), 1800 [ STCN (ppn 153838647) ]
Variant Names
Variant Names
Vogelvanger, Petrus Josephus Gulielmus
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)