Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zawadzki, Piotr ( - 1796)
Record Identifier
cni00050862
Headings
Zawadzki, Piotr [nukat]
Biographical Dates
-1796
Activity
Bookseller
Printer
Publisher
Właściciel giserni 1777-1796 i drukarni 1789-1796; nakładca i księgarz.
Last Change: 2014-09-24
Related Entries
Related Persons
Zawadzki, P.
Related Entry
Zawadzki, Piotr
Related Entry , parallel personal name record
Related Corporate Bodies
Drukarnia JKM Piotra Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia JKM i Rzpltey P. Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia JKMci i Rzeczypospolitey, P. Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia JKMci i Rzpltey Piotra Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia Nowa J. K. Mci Piotra Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia Nowa JKMci i Rzeczypospolitej Piotra Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia Nowa JKMości i Rzeczypospolitey P. Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia P. Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia Piotra Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia Uprzyw. P. Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia Uprzywileiowana P. Zawadzkiego
Related Entry
Drukarnia Uprzywileiowana Piotra Zawadzkiego
Related Entry
Sources
Found in
[Drukarze 3.2. - 2001] [Co się też to dzieje [...] / [H. Kołłątaj]. - W Warszawie, [1791] (Druk)] [Woyciecha Turskiego Mysli O Krolach, o Sukcessyi, o przeszłym i przyszłym Rządzie. - W Warszawie, 1790 (Druk)] [Przymowienie się Jasnie Wielmoznego [...] Jana Suchorzewskiego [...] Na Sessyi Dnia 12. Pazdzienika 1790 Roku. - (W Warszawie), [post 12 X 1790] (Druk)] [Kp. Kalendarzyk Narodowy y Obcy na Rok Pański... - 1792- (Druk)] [Aryst albo powaby poćciwości / przez JP. Seguier de Saint-Brisson. - w Warszawie, 1792 (Druk)] [Opisanie Illuminacyi W Dniu 8. Maja 1791. Roku Na Anniwersarz Imienin Nayjasnieyszego Pana Nie Tylko Miasta Warszawy Ale Y Innych Miast Tak Korony, Jako Y Litwy Z Okoliczności nadaney im Wolności i zapadłey zbawienney dla Narodu Konstytucyi w Dniu trzecim Maia tegoż Roku / [Franciszek Makulski]. - W Warszawie, [post 8 V 1791] (Druk)] [Głos J. W. J. Pana Tadeusza Korsaka Seymowego i Ziem. Sędziego, Posła Woiewodztwa Wilenskiego Na Sessyi Seymowey Dnia 15. Marca 1792. Roku Miany. - (W Warszawie), [post 15 III 1792] (Druk)] [Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do 1847 roku / skreślony przez F. Max. Sobieszczańskiego // Biblioteka Warszawska : pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. - T. 2 (1848) (S. 344 data śmierci)] [Par. rzym.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, Liber Mortuorum 1780-1796 w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego (zmarł we wrześniu 1796)] [Kazanie W Dzien S. Jozefa Oblubjenca N.M. Panny Uroczystym Imieninom [...] Xiędza Jozefa Rybinskiego Biskupa y Pasterza Dyecezyi Kuiawskiey Poswięcony W Katedrze Kuiawskiey / Przez Xiędza Felixa Synakiewicza [...] Roku 1792 Dnia 19 Marca Miane. - W Warszawie, [post 19 III 1792] (Druk)] [Dowod Winney Wdzięczności W Dzień Imienin Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Stanisława Małachowskiego Referendarza i Marszałka Seymowego Konfederacyi Koronney / przez Konfranternię Introligatorską Złożony Dnia 8. Maia 1791. Roku. - W Warszawie, [post 8 V 1791] (Druk)] [Głos Jasnie Wielmoznego Kublickiego Posła Inflantskiego Na Sessyi Seymowey Dnia 1. Pazdziernika 1790. Roku Miany. - (W Warszawie), [post 1 X 1790] (Druk)] [Głos Jasnie Wielmoznego Leszczynskiego Posła Wojewodztwa Inowrocławskiego, Miany Na Sessyi Seymowey Dnia 7. Pazdziernika 1790. Roku. - W Warszawie, [post 7 X 1790] (Druk)] [Kp. Relacya Deputacyi Do Examinowania Sprawy O Bunty Oskarżonych [...] - W Warszawie, [1790] (Druk)]
Variant Names
Variant Names
Drukarnia JKM Piotra Zawadzkiego
Drukarnia JKM i Rzpltey P. Zawadzkiego
Drukarnia JKMci i Rzeczypospolitey, P. Zawadzkiego
Drukarnia JKMci i Rzpltey Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa J. K. Mci Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa JKMci i Rzeczypospolitej Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Nowa JKMości i Rzeczypospolitey P. Zawadzkiego
Drukarnia P. Zawadzkiego
Drukarnia Piotra Zawadzkiego
Drukarnia Uprzyw. P. Zawadzkiego
Drukarnia Uprzywileiowana P. Zawadzkiego
Drukarnia Uprzywileiowana Piotra Zawadzkiego
Zawadzki, P
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)