Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zechius, Maciej (1592 - 1644)
Record Identifier
cni00048898
Headings
Zechius, Maciej [nukat]
Biographical Dates
1592-1644
Activity
Publisher
Ur. w Braniewie, kapłan w Lidzbarku Warmińskim (1620), proboszcz w Bisztynku (1621), archiprezbiter w Reszlu (1626), dziekan kapituły dobromiejskiej (1636); wydawca i zapewne tłumacz, podpisywał się: Matthias Zechius D[ecanus] & C[anonicus] Gudstad[iensis].
Last Change: 2014-09-23
Related Entries
Related Persons
Zechius, Maciej
Related Entry , paralell personal name record
Variant Names
Variant Names
Zech, Maciej
Zechius, Matthias
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)