Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości <Warszawa>
Record Identifier
cni00048737
Headings
Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości <Warszawa> [nukat]
General Notes
Drukarnia Jezuitów powst. w 1716 z inicjatywy Stafana Puzyny. W 1773-1784 działała jako Drukarnia Nadworna J.K.M; 1784-1794 - Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji Narodowej; 1794 - Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej; 1795-1797 - Drukarnia Pojezuicka. Zlikwidowana przez władze pruskie w 1797.
Activity
Printer
Last Change: 2014-09-24
Related Entries
Related Corporate Bodies
Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej
Related Entry
Variant Names
Variant Names
Druk. Nadw. JK Mci RP
Druk. Nadworna JKM
Druk. Nadworna Jego Królew. Jmci
Drukarnia JK Mci Nadworna
Drukarnia Nadworna JK Mci
Drukarnia Nadworna JKM
Drukarnia Nadworna Jego Królewskiej Mości
Drukarnia Nadworna Królewska
Księgarnia Nadworna JK Mci
Nadworna Drukarnia
Typis Aulae Regiae
Typis aulicis S R Mtis
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)