Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Drukarnia Jezuitów <Warszawa>
Record Identifier
cni00048735
Headings
Drukarnia Jezuitów <Warszawa> [nukat]
General Notes
Drukarnia Jezuitów powst. w 1716 z inicjatywy Stefana Puzyny. W 1773-1784 działała jako Drukarnia Nadworna J.K.M; 1784-1794 - Drukarnia Nadworna J.K.Mci i Komisji Edukacji Narodowej; 1794 - Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej; 1795-1797 - Drukarnia Pojezuicka. Zlikwidowana przez władze pruskie w 1797.
Activity
Printer
Last Change: 2014-09-24
Related Entries
Related Corporate Bodies
Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej
Related Entry
Sources
Found in
[Drukarze 3.2. - 2001 (Jezuici Warszawa)] [Mathiae Casimiri Sarbiewski E Societate Jesu Opera Posthuma [...]. - Varsaviae, 1769 (Druk)] [Orationes Francisci Bohomolec e Societate Jesu Sacerdotis. - Varsaviae, 1763 (Druk)] [Zabawki Oratorskie Niektorych Kawalerow Akademii Szlacheckiey Warszawskiey [...] / zebrane przez Franciszka Bohomolca. - W Warszawie, 1759 (Druk)] [Imagines Principum, Regumque Poloniæ Politicis dogmatibus, phalerisq[ue] Poetarum adumbratæ / Nuper Thesibus Philosophicis A R. P. Carolo Bartołt Societatis Jesu Appensæ. - [Wrocław], 1740 (Druk)] [Kp. Iskierki Ognia Czyscowego Na oświecenie Wiernych y zbawienną przestrogę [...] w Miesięczne Exhorty Zebrane / Przez X. Thomasza Łąckiego [...]. - [Warszawa], 1726 (Druk. W Typografiy Krole. Collegium Warszawskiego Societatis Jesu)] [Kolenda papieska na rok Pański 1745 [...] / przez X. Jana Poszakowskiego. - W Warszawie, [1745] (Druk. Typis Coll. Soc. Jesu)] [Constitutiones Et Exercitia Spiritualia Clericorum Sæcularium In Commune Viventium : Approbata a Sanctissimo Domino Nostro Jnnocentio Papa XI : Juxta Exemplar excusum Romæ, In Typograpgia Reverendæ Cameræ Apostolicæ [...]. - Varsaviæ, 1785 (Druk)] [Avgvstvs Nexvs Gloriam, Virtvtem, Fortvnam, Avstriaca Fascia Sarmatiae Illigans in [...] Connubio [...] Michaelis Poloniarum Regis et [...] Eleonorae Mariae [...] Ferdinandi III filiae Leopoldi Sorosis Convictvs, Cui Collegium Varsaviense Societatis Jesu sua vota et auspicia annexa, Eisdem Maiestatibus [...] dedicat per [...] Franciscum á Dönhoff [...]. - [Warszawa], 1670 (Typis Varsaviensibus)] [Lunatyczka : komedyo-opera w dwóch aktach z francuzkiego przełożona. - Warszawa, 1820 (Drukarnia J.C.K. Mości Rządowey)] [Signatores Regni Signati meritorum laude, Consignati Honore ad Gloriam sive Cancellarii & Procancellarii Regni Poloniæ (quibus adjuncti Supremi Thesaurij Regni) Publicæ Luci ad Cultum, & Famam Expositi [...] / Præsentati A R. P. Adamo Naramowski S. J. [...]. - Varsaviæ, 1727 (Druk)] [Kleomira Albo Igrzysko Fortuny Na Cudownych Szczęscia Y Nieszczęscia Granicach Fundowane / Nayprzod Francuskim, Potym Angielskim Językiem Do Druku Przez Pewną Damę W Roku 1449. Podane, A Na Polski Tłumaczone Przez Rzetelnego Y Prawdziwego Podsciwych Polakow Syna W Roku 1754. - W Warszawie, [post 27 VII 1754] (Druk. Drukarnia Jego Krolewskiey Mości y Rzeczypospolitey Kollegium Societatis Jesu)] [Kazania Postne W Kollegiacie Krolewskiey S. Jana Miane Y Na Niektore Swięta. T. 1 / [X. Augustyn Lipinski]. - W Warszawie, 1772 (Druk)] [Flos Regnorum Seu Compendiosa Poloniæ Orbisque totius descriptio [...] / [Jan Drews]. - Varsavi (Typis Collegij Regij Societatis Jesu)] [Affekt Pobozny Ku Swiętemu Stanisławowi Kostce Societatis Jesu Korony Polskiey Y Wszystkich Zawsze Doswiadczonemu Patronowi Oswiadczony. - W Warszawie, 1754 (Drukarnia J.K.Mci y Rzeczypospolitey Coll. Societatis Jesu)]
Variant Names
Variant Names
Drukarna Jego Krolewskiey Mći Collegii Societatis IESU
Drukarnia Col. Krolew. Societatis Jesu
Drukarnia Coll. Societatis Jesu
Drukarnia Collegium Societatis Jesu
Drukarnia IKM Mci y Rzeczypospolitey u xx. Societatis Jesu
Drukarnia IKMCi y Rzeczypospolitey Soc. Jesu
Drukarnia J.K.Mci y Rzeczypospolitey Coll. Societatis Jesu
Drukarnia JCK Mości Rządowey
Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitey Kollegium Warszawskiego
Drukarnia JK Mci i Rzeczypospolitey w Collegium Soc. Jesu
Drukarnia JK Mci y Rzeczyplitey Coll. Soc. Jesu
Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey in Collegio Soc. Jesu
Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey u xx. Societatis Jesu
Drukarnia JK Mci y Rzeczypospolitey w Kollegium Soc. Jesu
Drukarnia JKM y Rzeczypospolitey w Kollegium Societatis Jesu
Drukarnia JKMCI y Rzepltey w Kollegium xx. Jezuitow
Drukarnia JKMci Collegium Societatis Jesu
Drukarnia JKMci y Rzeczypltey w Collegium Soc. Jesu
Drukarnia JKMci y Rzeczypltey w Kollegium Societatis Jesu
Drukarnia JKMci y Rzepltey Soc. Jesu
Drukarnia Jego Krolew: Mci y Rzeczypospolitey Collegium Soc: Jesu
Drukarnia Jego Krolewskiey Mci y Rz Pltey Collegium SJ
Drukarnia Jego Krolewskiey Mości y Rzeczypospolitey Kollegium Societatis Jesu
Drukarnia Nadworna JKMci i P. Kom. E. N.
Typ. Regiae Majestatis et Reipublicae Collegii SJ
Typis Collegii Varsaviensis SJ
Typis Regiis et Reipublicae in Collegio Societatis Jesu
Typis SR Maiestatis
Typis Sacrae Regiae Majestatis in Collegio Societatis Jesu
Typis Varsaviensibus
Typis Varsaviæ SRM & Reipublicæ Collegii Societatis Jesu
Typografia Krole. Collegium Warszawskiego Societatis Jesu
Typografia Warszawska Soc. Jesu
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)