Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Januszowski, Jan (1550 - 1613)
Record Identifier
cni00044580
Headings
Januszowski, Jan [nukat]
Biographical Dates
1550-1613
Activity
Printer
Wydawca, drukarz, właściciel Drukarni Łazarzowej, którą przejął po śmierci ojca, Łazarza Andrysowicza w 1577; pisarz, ksiądz (po śmierci żony w 1601 r.), archidiakon sądecki.. Nazwa wcześniejsza: Jan Łazarzowic. Pseud.: Jan Podworecki lub Podworzecki. W l. 1604-1605 prawdopodobnie wydzierżawiał drukarnię Bazylemu Skalskiemu, którego zatrudniał również do drukowania dzieł sygnowanych własnym nazwiskiem. W l. 1615-1617 druki wychodziły z dodaniem w adresie wyd. nazwiska Macieja Jędrzejowczyka.
Publisher
Last Change: 2014-09-24
Related Entries
Related Persons
Januszowski, Jan
Related Entry , parallel personal name record
Ianuszowski, Jan.
Related Entry
Ianvszowski, Ian.
Related Entry
Janussovius, Ioannes.
Related Entry
Januszowski, Jan Łazarzowic.
Related Entry
Lazari, Ioannes.
Related Entry
Lazarides, Ioannes.
Related Entry
Podworecki, Jan.
Related Entry
Podworzecki, Ian.
Related Entry
Podworzecki, Jan.
Related Entry
Łazarzowic, Jan.
Related Entry
Januszowski, Jan
Related Entry , paralell personal name record
Related Corporate Bodies
Officina Architypogr: Regia Lazari
Related Entry
Archityp: Regia & Ecclesiast. Lazari
Related Entry
Architypographia Regia & Ecclesiastica Lazari
Related Entry
Druk. Laz
Related Entry
Drukarnia Łazarzowa
Related Entry
Officina Architip. Regia Lazari
Related Entry
Officina Lazari
Related Entry
Officina Lazariana
Related Entry
Officina Typographica Lazari
Related Entry
Sources
Found in
[Kp. Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608 / wyd. Bolesław Ulanowski. - Kraków, 1920 (Aut. dzieła współwyd)] [Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Ortographia polska / Iana Kochanowskiego, Lukasza Gornickiego, Iana Ianuszowskiego. - Poznań, 1882] [Kp. Jan Kochanowski / [przedm. Jan Ianuszowski]. - W Krakowie, 1639] [Ivsti Lipsii [...] Ad Andream Schonevm [...] Epistola erudita. - Cracoviae, 1602 (Druk)] [Poematvm libris septem de rebvs Vngaricis / Leonhardo Vncio Transylvano avctore. - Cracoviae, 1579 (Druk. in Officina Lazariana)] [Compendivm Ivbilei Et Rervm Cognitv Dignarvm [...] / A Ioanne Ianvszovio. - Cracoviae, 1603 (Aut)] [PSB. - 1962] [NEP. - 1995] [Drukarze 1.2 - 2000] [Colvmna In Felicem Atq. Expectatvm Ingressvm In Episcopatvm Cracovien / Adami Romerij Stężycen. - Cracoviae, 1592 (Druk)] [a Instrvctio Exigendi Thelonei Novi Finitimi. - Cracoviae, 1601] [Trivm Clarissimorvm Virorvm, Basilii Golinii [...], Stanislai Bathcovii [...], Adami Falecii [...] Laureæ Doctorales S. Theologiæ [...] / A M. Jacobo Scrobissevio Iambis prætextæ. - Cracovie, 1603 (Druk)] [Mvsæ Extorres / Andreæ Loeaechii Scoti Sibi Fortunæ diffisæ Solo [!] in humanis Sigismvndo III. [...] Confisæ [...]. - Cracoviae, 1608 (Druk)] [Nowiny Abo Dzieie dwuletnie Chinenskie, / przez list X. Mikołaia Trigawta, Societatis Iessv, Roku Pańsk: 1610. y 1611. do [...] Oyca Claudiusa Aquauiana [...] opisane. A teraz z Włoskiego na Polskie przez X. Symona Wysockiego [...] przetłumaczone. - W Krakowie, 1616 (Druk)] [Stanislai Socolovii [...] In Euangelia Matthæi, Marci, Lucæ Notæ. - Cracoviae, 1598 (Druk)] [Wróżki / Iana Podworzeckiego. - W Krakowie, 1589 (Aut)] [Witanie Rad y Stanów Koronnych Polskich do Króla [...] Zigmvnta Trzeciego w polu przed miastem Kazimierzem / przez [...] Księdza Wawrzyńca Goslickiego [...] Dnia 10. Grudnia Roku 1587. - W Krakowie, 1587 (Druk)] [Rotvly Mikolaia Kochanowskiego do synow swych / Ktore Małżonka iego Katarzyna z Iasienca Kochanowska po śmierci iego wydała, Roku Pańskiego 1584. - W Krakowie, 1585 (Druk)] [Generalis Controversia De Indvlgentiis / A Valentino Lavrentio Vidaviensi [...] iudicio Sanctæ sedis Apostolicæ Romanæ subiecta. - Cracoviæ, [post 1 III] 1593 (Druk)] [Constitutiones Synodi Dioecesanae Cracoviensis. - Cracoviæ, [post 1 VI] 1601 (Druk)] [Kp. Dwie broszury prawne z r. 1602 i 1608 / wyd. Bolesław Ulanowski. - Kraków, 1920. : Aut. dzieła współwyd.] [Nowy karakter polski z Drukárnie Lázárzowéy y Ortographia polska / Iana Kochanowskiego, Lukasza Gornickiego, Iana Ianuszowskiego. - Poznań, 1882.] [Kp. Jan Kochanowski / [przedm. Jan Ianuszowski]. - W Krakowie, 1639.] [Ivsti Lipsii [...] Ad Andream Schonevm [...] Epistola erudita. - Cracoviae, 1602. : Druk.] [Poematvm libris septem de rebvs Vngaricis / Leonhardo Vncio Transylvano avctore. - Cracoviae, 1579. : Druk. (in Officina Lazariana)] [Compendivm Ivbilei Et Rervm Cognitv Dignarvm [...] / A Ioanne Ianvszovio. - Cracoviae, 1603. : Aut.] [PSB. - 1962.] [NEP. - 1995] [Drukarze 1.2 - 2000.] [Colvmna In Felicem Atq. Expectatvm Ingressvm In Episcopatvm Cracovien / Adami Romerij Stężycen. - Cracoviae, 1592. : Druk.] [a Instrvctio Exigendi Thelonei Novi Finitimi. - Cracoviae, 1601.] [Trivm Clarissimorvm Virorvm, Basilii Golinii [...], Stanislai Bathcovii [...], Adami Falecii [...] Laureæ Doctorales S. Theologiæ [...] / A M. Jacobo Scrobissevio Iambis prætextæ. - Cracovie, 1603. : Druk.] [Mvsæ Extorres / Andreæ Loeaechii Scoti Sibi Fortunæ diffisæ Solo [!] in humanis Sigismvndo III. [...] Confisæ [...]. - Cracoviae, 1608. : Druk.] [Nowiny Abo Dzieie dwuletnie Chinenskie, / przez list X. Mikołaia Trigawta, Societatis Iessv, Roku Pańsk: 1610. y 1611. do [...] Oyca Claudiusa Aquauiana [...] opisane. A teraz z Włoskiego na Polskie przez X. Symona Wysockiego [...] przetłumaczone. - W Krakowie, 1616. : Druk.] [Stanislai Socolovii [...] In Euangelia Matthæi, Marci, Lucæ Notæ. - Cracoviae, 1598. : Druk.] [Wróżki / Iana Podworzeckiego. - W Krakowie, 1589. : Aut.]
Variant Names
Variant Names
Archityp: Regia & Ecclesiast. Lazari
Architypographia Regia & Ecclesiastica Lazari
Druk. Laz
Drukarnia Łazarzowa
Ianuszowski, Jan
Ianvszowski, Ian
Janussovius, Ioannes
Januszowski, Jan Łazarzowic
Lazari, Ioannes
Lazarides, Ioannes
Officina Architip. Regia Lazari
Officina Architypogr: Regia Lazari
Officina Lazari
Officina Lazariana
Officina Typographica Lazari
Podworecki, Jan
Podworzecki, Ian
Podworzecki, Jan
Łazarzowic, Jan
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)