Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Tochovice
Record Identifier
cnc00031911
Headings
Zámecká knihovna Tochovice [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Pův. majitel: kníže Schwarzenberg. Knihovna obsahuje beletrii a militaria a byla restituována původním majitelům. -- Rozsah: 2440 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Provenience nezjištěna.
Activity
Obec Tochovice se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 11 km jižně od Příbrami. Empírový zámek byl postaven na místě bývalé tvrze na počátku 19. stol. patrně Dorotou Tallezrand-Périgordovou. Tochovice r. 1802 koupil hrabě Jan Prokop Hartman z Klarštejna, který je r. 1808 prodal Dorotě, vdově po kuronském vévodovi Bironovi, po níž zdědila statek její dcera Dorota, provdaná za vévodu Alexandra Tallezrand-Périgorda. Koupi zprostředkoval hrabě Josef Vratislav z Mitrovic, majitel Čimelic a správce jmění kuronských princezen. Protože nová majitelka nebyla s koupí spokojena, převzal Tochovice r. 1815 Vratislav sám jako majetek své manželky Gabriely, rozené Desfoursové. Po její smrti (1840) zdědila Tochovice její dcera Josefína, provdaná za knížete Karla II. Schwarzenberga, majitele Orlíka. Jako poslední majitel z rodiny Schwarzenbergů je uváděn pan Arnošt Schwarzenberg, který zámek vlastnil do r. 1949. Od r. 1950 patřil zámek Státnímu statku Tochovice. Po r. 1989 byl zámek navrácen paní Anně Bucherové (nar. 1933), která je z rodu Schwarzenbergů. Dnes je zámek nepřístupný.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Online Resources
Last Change: 2016-11-09
Related Entries
Related Persons
Schwarzenbergové (rod), <knížata>
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)