Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Žleby
Record Identifier
cnc00031856
Headings
Zámecká knihovna Žleby [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Pův. majitel: kníže z Auerspergu. Knihovna obsahuje starší díla historická, náboženskou literaturu, díla uměleckohistorická a architektonická a novější díla zemědělská. – Rozsah: 10123 sv. -- Zámecká knihovna: Dřevěné obložení, konzolové skříně, stejně jako stojan na knihy byly jednotně koncipovány v druhé polovině 19. století v módním gotizujícím stylu. Bohatá knihovna obsahuje vedle knih také na 6 000 rytin. Vedle vzácných děl našich dějepisců (Hájek, Balbín, Pešina, Paprocký) jsou dochována velká předlohová díla, podle nichž Auerspergové zařizovali zámecké interiéry.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna je označena exlibris se jménem majitele a vyobrazením zámku.
Activity
Obec Žleby (německy Schleb) se nachází v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji, asi 18 km jihovýchodně od Kutné Hory. Zámek Žleby je zámek ve stejnojmenné obci přibližně 7 km na východ od Čáslavi. Jednalo se původně o hrad vystavěný rodem Lichtenburků (snad již Smilem z Lichtenburka). První nepřímá zmínka o něm pochází z r. 1289, kdy patřil Jindřichovi z Lichtenburka, jehož někteří potomci se začali zvát Žlebští z Lichtenburka. V 19. století prodělal hrad razantní přestavbu na novogotický zámek. Hrad Žleby nechal vystavět ve 13. století snad již Smil z Lichtenburka, možná až jeho syn Jindřich z Lichtenburka. První nepřímá písemná zmínka o hradu pochází z roku 1289, přímá pak z r. 1297. Hrad patřil žlebské větvi Lichtenburků.V r. 1356 koupil hrad i panství Karel IV. od Anežky z Landštejna, vdovy po Hynkovi ze Žleb, přičemž jí panství ponechal v držení (Anežka umírá v r. 1370). Hrad se tak stal královským majetkem a byl v případě potřeby zastavován. V 70. a 80. letech 14. století byl držitelem hradu i panství Markvart z Vartenberka, r. 1388 mu však byl za účast na odboji Václavem IV. odňat. Od r. 1396 seděl na hradě královský vratislavský hejtman Štěpán z Opočna., ale již r. 1397 hrad přešel na Jindřicha z Opočna. Po čtyřech letech, r. 1401, byl hrad zastaven Jindřichu Lacembokovi z Chlumu a r. 1402 Oldřichovi z Hradce. R. 1406 koupil hrad i Žlebské panství kutnohorský mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšic. Po jeho smrti r. 1421 přešel hrad do zástavy Haška Ostrovského z Valdštejna na Detemicích, v r. 1436 Jiříka z Dubé a po něm Jana z Janovic. Jan z Janovic předal hrad r. 1483 Janu Spetlovi z Prudic, manželovi své dcery Anežky. V letech 1510-1522 náležel hrad Žehušickým z Nestajova. R. 1522 přešel hrad na rytíře Kuneše Bohdaneckého z Hodkova, po jeho smrti v r. 1555 jej zdědil jeho syn Adam Bohdanecký z Hodkova a po jeho smrti r. 1562 hrad přešel na jeho vdovu Alžbětu z Nestajova na Žlebech. Alžběta r. 1575 prodala Žleby Václavu Chotoutovskému z Nebovid. R. 1615 získal panství Heřman Černín z Chudenic, r. 1622 však Žleby vyměnil s Karlem z Lichtenštějna za Andělskou Horu. R. 1629 koupil hrad i panství Jan Trčka z Lípy, pro provinění proti císaři však byl jeho majetek zkonfiskován a hrad i panství získal Leonard Helfrid z Meggau. Když r. 1634 zemřel, získaly jej jeho dcery a ty ho r. 1662 prodaly českému místodržiteli svobodnému pánu Janu Františkovi z Kaiserštejna. Ten r. 1723 prodal Žleby hraběti Karlu Jáchymovi Bredovi. V r. 1725 však Žleby přešly na rytíře Karla Richarda ze Schmidlinů. R. 1730 koupil panství hrabě František ze Schönfeldu, po něm jej zdědila jeho dcera Kateřina a po ní, v r. 1754, její muž Jan Adam z Auerspergu. Ten zemřel bezdětný, a tak hrad zdědil jeho synovec Karel. Také Karlovo manželství zůstalo bez dětí a Žleby připadly r. 1811 jeho bratranci Vincencovi, který se oženil s princeznou Gabrielou Marií z Lobkovic. O rok později Vincenc zemřel a až do r. 1832 a do zletilosti syna Vincence Karla se o panství starala vdova Gabriela Marie. Vincenc Karel si vzal za manželku princeznu Vilemínu z Colloredo-Mansfeldu a na ni také přešlo žlebské panství r. 1867, kdy Vincenc Karel zemřel. R. 1877 převzal panství Vincencův syn František Josef a po něm Žleby zdědil poslední mužský potomek z rodu Auerspergů, kníže Ferdinand, který r. 1942 zemřel. Panství převzala Marie z Trauttmansdorfu. -- Původně gotický hrad pánů z Lichtenburku, z doby před rokem 1289, byl znovu postaven po zničení husity před polovinou 15. století. Prošel pak renesančními a barokními úpravami a do dnešní romantické podoby byl přestavěn z podnětu jednoho z dalších majitelů panství, Karlem Vincencem Auerspergem, v letech 1849- 1868 podle anglických předloh. R. 1945 byl zámek zestátněn. Památku spravuje Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Last Change: 2016-11-09
Related Entries
Related Persons
Auersperg, Franz Josef, <kníže,, 1856-1938>
Related Entry
Auerspergové (rod), <knížata>
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)
More Information