Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Světce
Record Identifier
cnc00031832
Headings
Zámecká knihovna Světce [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Svozová depozitární knihovna. Pův. majitel: hrabě Szápáry. -- Knihovna obsahuje beletrii a díla politická. – Rozsah: 207 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna nemá jednotné provenienční označení.
Activity
Světce (německy Heiligen) je část okresního města Tachov. Nachází se na severozápadě Tachova. Najdeme zde ruiny bývalého paulánského kláštera, jehož historie sahá do středověku. Klášterní kostel vznikl o několik let později, v období 1671–1674 za nového majitele panství Jana Filipa, hraběte Losyho z Losinthalu. Chrám se dvěma věžemi, zasvěcený Čtrnácti svatým pomocníkům, byl patrně dílem italského architekta Giovanniho Domenica Orsiho. Za josefínských reforem byl klášter zrušen (1786) a komplex pak získal rod Windischgrätzů (Josef Mikuláš Windischgrätz). Pokusili se v letech 1857-1861 konvent s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků přestavět na honosný zámek (Alfred Windischgrätz), stavbu se však nepodařilo nikdy dokončit. Zůstaly z ní romantické zarůstající ruiny, chráněné od roku 1958 jako kulturní památka České republiky. V letech 1858–1861 byla u kláštera vybudována krásná novorománská jízdárna, která se také jako jediná a spíše šťastnou shodou náhod zachovala do dneška. Jízdárna s unikátním dispozičním řešením je národní kulturní památkou. Jedná se o největší českou jízdárnu, kterou v rámci střední Evropy překonává pouze Španělská dvorní jízdárna ve Vídni. Stavba přestala být k původnímu účelu využívána po druhé světové válce. Rozsáhlá rekonstrukce zchátralé stavby probíhá od roku 2000.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Last Change: 2016-11-09
Related Entries
Related Persons
Windisch-Graetz (rod), <knížata>
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)
More Information