Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Manětín
Record Identifier
cnc00031807
Headings
Zámecká knihovna Manětín [aba010]
Activity
Zámek Manětín se nachází ve městě Manětíně v severní části okresu Plzeň-sever, v Plzeňském kraji. a místě dnešního barokního zámku původně stála středověká tvrz. Poté, co v r. 1560 rod Hrobčických získal manětínské panství od Švamberků, stalo se město skutečným centrem panství a Jeroným Hrobčický z Hrobčic tvrz rozšířil a přestavěl na zámek. R. 1622 bylo manětínské panství prodáno Esteře Lažanské z Bukové, manželce Jiřího Mitrovského z Nemyšle. Ta jej r. 1639 odkázala svému bratrovi, Ferdinandovi Rudolfovi Lažanskému z Bukové. Po roce 1670 byl zámek za Karla Maxmiliána Lažanského stavebně upraven. Po velkém požáru v r. 1712, který postihl celé centrum města včetně zámku, zadal barokní přestavbu Václav Josef Lažanský a jeho žena Marie Gabriela. Autorem barokní podoby zámku je patrně pozdější císařský stavitel Tomáš Hafenecker, který v letech 1712-1715 vypracoval projekt přestavby. V majetku Lažanských byl Manětín až do r. 1945. Po druhé světové válce byl zámek zkonfiskován a sloužil jako sídlo ředitelství lesního závodu Státní statky a lesy, byly zde i byty zaměstnanců. Od roku 1959 byl zámek částečně přístupněn věřejnosti poté, co byla z iniciativy "Kruhu přátel Manětínska" v hlavním zámeckém sále a místnosti bývalé knihovny otevřena expozice místního muzea. Expozice Vlastivědného muzea se postupně rozšiřovala, od konce 70. let 20. století se muzeum stalo součástí okresního muzea v Mariánské Týnici. Roku 1988 převzalo okresní muzeum pod svou správu budovu zámku a zahájilo její obnovu. Od r. 2002 patří zámek mezi národní kulturní památky ČR. V současnosti je ve správě Národního památkového ústavu.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Online Resources
Last Change: 2016-11-09
Related Entries
Related Persons
Lažanská z Bukové, Marie, <hraběnka,, 1809-1868>
Related Entry
Lažanští z Bukové, (rod), <hrabata>
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)
More Information