Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Kostelní Bříza
Record Identifier
cnc00031751
Headings
Zámecká knihovna Kostelní Bříza [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Svozová knihovna. Pův. majitel: svobodný pán Brandt-Kopal. Knihovna obsahuje zemědělskou literaturu a pomologii. – Rozsah: 1663 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna nemá jednotné provenienční označení.
Activity
Kostelní Bříza (německy Kirchenbirk) je vesnice ležící v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov a spadá pod město Březová. Podle nedoložených informací stál v obci zánek již v 16. Století. První doložená zpráva o exitenci zámku je z poloviny 18. století, kdy zámek vlastní rod Turbů. Jan Václav z Turby nechal postavit na východní straně obce pozdně barokní zámek (patrová obdélná budova s mansardovou střechou byla dokončena v roce 1767). Některé informace dnes uvádí, že se jen jednalo o přestavbu zámku zde již stojící z 15. století, ale tvrzení zatím nebylo doloženo. Kolem zámku byl vybudován nádherný rozsáhlý park. Na Viktora svobodného pána z Brand – Kopalů majetek přešel r. 1915. Baron Dr. jur. Viktor von Brandt – Kopal von Santa Lucia, c. a k. rytmistr, narozený 7. října 1886 v Praze byl posledním majitelem obce. Zámek a statky držel až do r. 1945. V r. 1946 byla jeho činnost za války uznána za protistátní a na jeho majetek byla r. 1946 uvalena národní správa. Viktor se nuceně vysídlil do Rakouska (tam zemř. 17. září 1959 ve městě Litschau). Manželka Viktora Brand – Kopala byla Maria Adalberta svobodná paní Brandt–Kopalová (zemř. 1976 v Tyrolsku). Gotlieb von Brand–Kopal a jeho dcera Adalberta byli v r. 1941 zatčeni karlovarským gestapem za to, že poskytli francouzským válečným zajatcům potraviny, oblečení a vedli s nimi soukromé hovory. Zvláštním soudem v Chebu pak byli odsouzeni k trestům vězení. Gottlieb se po osvobození nakrátko vrátil, ale pak také s rodinou vysídlil do Rakouska. V padesátých letech 20. století působila v prostorách zámku Vojenská zemědělská učňovská škola a celý zámek včetně parku byl udržován v dobrém stavu až do r. 1956, kdy byla škola přemístěna do středních Čech. Další majitelé zámku, Státní statky Sokolov a Agrokombinát Sokolov, se o něj nestarali. V 90. letech 20. stol zámek měnil majitele. V únoru 2007 byl zámek v Kostelní Bříze na návrh vlastníka, Loukmana Loukmanova, jednatele polikliniky v Sokolově, vyškrtnut ze seznamu kulturních památek. Majitel zveřejnil plán, podle kterého chce po demolici na místě zámku postavit “krásný dům ve vesnicko-zámeckém stylu”. Ze zámku dne 13. 10. 2010 zbývaly jen nakloněné obvodové zdi. Okolní hospodářské budovy byly zčásti strženy, a jsou přestavovány na sídlo soukromé osoby. Dnes je zámek s areálem dlouhodobě bez využití ve velmi zdevastovaném stavu.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Last Change: 2016-11-09
Signs, Marks, Devices etc.
Razítko „Schloss Kirchenbirk“.
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)