Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Napajedla
Record Identifier
cnc00031737
Headings
Zámecká knihovna Napajedla [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Knihovna byla rozprodána již v době 1. republiky. Stopy po knihovně (razítko NAPAGEDL) se místy objevují v antikvariátech a dostaly se i do zámeckých knihoven v okolí, konkrétně do fondů Lešná u Zlína a Liptál (vpisky May Baltazzi Napagedl, Mitzi Baltazzi).
Activity
Panství Napajedla (Napagedl) koupil v roce 1611 Jan Jakub z Rotalu pocházející ze starého štýrského rodu. V roce 1641 byl rod povýšen do hraběcího stavu. V majetku rodu se statek udržel až do poloviny 18. století, kdy rod vymřel. Rotalové zde měli knihovnu, stejně jako na dalších svých zámcích, v Holešově a Kvasicích. Podle inventáře z roku 1772 byla v novém napajedelském zámku knihovna, ve které byly zjištěny i zakázané knihy, které musely být odtud odvezeny - Le carcois d´Apolon ou les jesuites eirates a Lisbone atd. Zámek získal Georg Adolf Stockau (1806-1865) pocházející z nelegitimního svazku příslušníků rodu velkovévodů Mecklenburských. Georg Adolf by v roce 1815 povýšen do rakouského hraběcího stavu. Zámek zdědila později jeho vnučka Marie Terezie (1859-1941) provdaná za Aristida Baltazziho (1853-1914), pocházejícího z rodiny řeckých velkoobchodníků z Konstatinopole.
Online Resources
Last Change: 2016-11-09
Signs, Marks, Devices etc.
Razítko „NAPAGEDL“.
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)