Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Hrubý Rohozec
Record Identifier
cnc00031669
Headings
Zámecká knihovna Hrubý Rohozec [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Pův. majitel: hrabě z Des Fours-Walderode. Knihovna obsahuje fragment sbírky hrabat z Wydenbrucku ze zámku Trpísty a část knihovny hrabat Wallisů z Kolešovic. Hlavním shromážditelem knihovny byl hrabě Nikolaus Des Fours-Walderode, který vybudoval rozsáhlou knihovnu věnovanou historii, zejména třicetileté válce. – Rozsah: 10001 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna nemá jednotné provenienční označení.
Activity
Státní zámek a národní kulturní památka. Zámek leží ve stejnojmenné městské části na severozápadním okraji města Turnova, v části Hrubý Rohozec. Zámek je zpřístupněný veřejnosti; jeho správu vykonává Národní památkový ústav. -- Původní hrad Rohozec byl založen kolem r. 1280 zřejmě Jaroslavem z Ralska a jeho synem Havlem Rybou z rodu Markvarticů. Od sedmdesátých let 14. století hrad náležel Markvartovi z Vartemberka, který napadal kvůli osobním sporům lužické sousedy. To vzbudilo nevoli krále Václava IV. Ten jeho hrady (Žleby, Zbiroh, Rohozec) obsadil, Markvarta uvěznil a majetek mu zabavil. Královské komoře patřil do r. 1422, kdy ho získali páni z Michalovic. Za husitských válek byl majitelem Jan Kruhlata z Michalovic, který jako katolík podporoval krále Zikmunda proti husitům. Od r. 1468 vlastnil hrad Jan Tovačovský z Cimburka, po něm ho zdědila jeho ovdovělá manželka Johanka z Krajku, známá svojí podporou Jednoty bratrské. Johanka zahájila r. 1506 přestavbu, v níž pokračovali Jan ze Šelmberka a Kunrát Krajíř z Krajku. Na místě původního hrádku se samostatně stojící hranolovou věží, propojenou s hrádkem obrannou zdí, vzniká komplex budov na nepravidelném lichoběžníkovém půdorysu. Pozdně gotické paláce spojily věž s vlastním hrádkem. R. 1516 získal hrad dnešní půdorys.Od r. 1534 vlastnili hrad opět Vartemberkové. Karel z Vartemberka přeměnil hrad celkovým zvýšením a dílčími přestavbami na zámek. Po porážce českých vojsk na Bílé hoře připadl zámek Albrechtu z Valdštejna, který jej daroval svému válečníkovi Mikuláši Desfoursovi. Původně francouzský šlechtický rod vlastnil zámek až do r. 1945, kdy byl vyvlastněn státem na základě Benešových dekretů. Za Desfoursů dostal Rohozec přídomek Hrubý na rozdíl od blízkého statku a vsi Malý Rohozec. Mikulášův syn Albrecht Maxmilián začal r. 1675 s barokní přestavbou zámku. Desfoursové dali v 19. století zámku dnešní podobu. V současné době jsou interiéry zámku prezentovány v původní podobě ze 30. let 20. století, kdy na zámku bydlel jeho předposlední majitel hrabě Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode se svou manželkou Gabrielou Karolínou a jejich syny Maxmiliánem a Ludvíkem.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Last Change: 2016-11-09
Related Entries
Related Persons
Des Fours, Mikuláš, <hrabě,, ca 1588-1661>
Related Entry
Des Fours Walderode, Mikuláš Vladimír, <hrabě,, 1877-1941>
Related Entry
Des Fours Walderode, Theodor, <hrabě,, 1841-1894>
Related Entry
Des Fours Walderode (rod), <hrabata>
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)
More Information