Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Jindřichovice
Record Identifier
cnc00031646
Headings
Zámecká knihovna Jindřichovice [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Svozová knihovna. Pův. majitel: hrabě z Nostitz-Rienecku. Knihovna obsahuje díla přírodovědecká a hospodářská. – Rozsah: 123 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna nemá jednotné provenienční označení.
Activity
Obec Jindřichovice (něm. Heinrichsgrün) se nachází v okrese Sokolov, kraj Karlovarský. Viktorín Šlik (ca r. 1525) učinil z Jindřichovic rodinné sídlo a místu udělil v r. 1537 privilegium městského práva, později potvrzená císařem Ferdinandem I. Posledním Šlikem v Jindřichovicích byl Jáchym Šlik, kterému byl pro účast na stavovském povstání v letech 1618-1620 dědičný statek ponechán na doživotí jen jako léno; nástupnickým čekatelem na toto léno byl stanoven Otto Nostic, který během stavovského povstání stál na císařově straně. Šlik postoupil panství Otto Nosticovi již v r. 1627. Nostic již v r. 1622 zakoupil panství Sokolov a obě panství spojil. Otto Nostic zemřel však již koncem roku. Protože zůstal bez potomků, zdědil panství sokolovsko-jindřichovické jeho synovec Jan Hartwig svobodný pán z Nostic (+1683). Ten r. 1672 nechal na základech původní šlikovské tvrze vystavět zámek. Společně se svým synovcem Kryštofem Václavem z Nostic (1648–1712) získal r. 1673 říšské hrabství Rhieneck v Dolních Francích. Po jeho smrti panství zdědil jeho syn Antonín Jan, který však zemřel bezdětný ve vysokém věku v r. 1736. Jeho statky převzal dědictvím synovec František Václav z Nostic-Rheineck. V r. 1765 převzal statky jeho syn František Antonín (1725-1794), vlastenec, mecenáš a nejvyšší purkrabí pražský. Po jeho smrti r.1794 získal panství jeho syn Bedřich. Za Nosticů byl Františkem Antonínem Nosticem postaven v nedaleké oboře lovecký zámeček "Favorit", který se stal hlavním sídlem panství. V původní podobě vydržel do r. 1898, kdy ho dal Jan Nostic zbořit a na jeho místě postavit dnešní novoklasicistní zámek, který se stal letním sídlem Nosticů. Nosticové drželi Jindřichovice od 17. století až do roku 1945. V zámku nyní sídlí okresní archiv Sokolovského okresu. Objekt prošel v uplynulých letech zdařilou rekonstrukcí a je chloubou Jindřichovic.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Online Resources
Last Change: 2016-11-09
Related Entries
Related Persons
Nosticové (rod
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)