Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Hoštice
Record Identifier
cnc00031634
Headings
Zámecká knihovna Hoštice [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Svozová knihovbna. Pův. majitel: hrabě Dubský z Třebomyslitz. Knihovna byla původně shromážděna na zámku ve Zdislavicích a obsahuje stopy po knihovně spisovatelky Marie z Ebner-Eschenbachu. Knihovna obsahuje díla historická s velkým důrazem na napoleonika. -- Rozsah: 8935 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna je označena několika druhy heraldického exlibris vlastníků.
Activity
Obec Hoštice leží asi 2 km jihovýchodně od Litenčic na okrese Kroměříž. Hoštická tvrz byla vybudována v první polovině 14. století, kdy tu sídlili vladykové z Hoštic (v roce 1341 Mikuláš z Hoštic). Po nich vlastnili Hoštice také pánové z Kravař. Tvrz zanikla za válek česko-uherských a r. 1480 se připomíná jako pustá. Na jejím místě byl koncem 17. století postaven jednopatrový barokní zámek (první zmínka o něm pochází z roku 1766), přebudovaný v r. 1788 v rokokovém slohu. V klasicistním stylu byla zámecká budova upravena počátkem 19. století. V r. 1799 získávají Hoštice baronové Geisslernové, z nichž Ferdinand (1751–1824) proslul jako vynikající hospodář. Zabýval se šlechtěním ovcí, pěstováním jetele i ovocnářstvím a z hoštického statku učinil vzorové hospodářství napodobované nejen na Moravě. Od r. 1875 drželi Hoštice hrabata Dubští z Třebomyslic ze zdislavické větve. Z tohoto rodu pocházela také rakouská spisovatelka Marie Ebner-Eschenbach, rozená hraběnka Dubská (1830-1916), která v zámku bydlela a také zde tvořila. Dnes zámek spolu s rozlehlým parkem patří soukromým majitelům a není tudíž ani přístupný.
Place of Activity
Česká republika
[Associated country]
Online Resources
Last Change: 2016-11-09
Related Entries
Related Persons
Dubská z Třebomyslic, Gisela, <hraběnka,, nar. 1921>
Related Entry
Dubský z Třebomyslic, František Mořic, <hrabě,, 1883-1965>
Related Entry
Ebner von Eschenbach, Marie, <svobodná paní,, 1830-1916>
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)