Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Heřmanův Městec
Record Identifier
cnc00031631
Headings
Zámecká knihovna Heřmanův Městec [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Zámecká knihovna budovaná rodinou Kinských od r.1828 byla po 2. sv. válce odvezena na Sychrov jako svozová knihovna. R. 1955 byla svěřena ČSAV (ca 450 sv.), která ji chtěla již v únoru 1971 předat Knihovně NM. 820 sv. knih bylo 1.listopadu 1972 převezeno z Liblic do Knihovny Kinských na Staroměstském náměstí a určeno do správy odd. rukopisů a starých tisků Knihovny NM. 16. září 1980 byly do Knihovny NM převezeny dodatky z depozitáře Základní knihovny Ústředí vědeckých informací Československé akademie věd v Jirnech, takže celkový počet dosáhl 1.099 sv. Dnes je tato část ve správě odd. zámeckých knihoven a umístěna v Terezíně (chystá se její sloučení s fondem v paláci Kinských). V Českém muzeu hudby se nachází 24 titulů hudebních děl, z nichž 8 je jazykově německých do r.1900 (např. Gesammelte Schriften über Musik und Musiker, Leipzig 1854). -- Knihy obsahují tužkou psané staré signatury (zámecké knihovny).
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Ve fondu jsou doložena jednak razítková exlibris (z osobní knihovny Rudolfa Kinského), jednak různá exlibris rukopisná jednotlivých členů rodiny.
Activity
Zámek, pozdně barokní jednopatrová budova pocházející z roku 1784, byla klasicistně přestavěna v roce 1876 a naposledy novobarokně dostavěna v letech 1932-1933. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. -- Panství a zámek Heřmanův Městec získali r. 1828 Rudolf a Vilemína Elisabeta Kinští z Vchynic a Tetova. Zámek až do konce druhé světové války knížecí větvi patřil rodu Kinských (stejně jako palác Kinských na Staroměstském náměství v Praze). -- V roce 1945 byl zámek užíval nejprve nacistický Wehrmacht jako svoji štábní budovu, zdejší zámecký park tehdy posloužil jako polní letiště. Po osvobození v květnu 1945 objekt obsadila Rudá armáda a po druhé světové válce se zde krátce nacházelo letní sídlo ministerstva zahraničních věcí ČSR. Od r. 1952 celý zámecký areál slouží sociálním službám, kdy sem byl umístěn Domov důchodců hlavního města Prahy. Zámek není pro veřejnost přístupný.
Place of Activity
Česká republika
[Associated country]
Last Change: 2016-11-09
Signs, Marks, Devices etc.
Heraldické razítkové exlibris Rudolfa Kinského v knize Heř. Městec 542.
Heraldické razítko Ulricha Ferdinand Kinského (sign. Heř. Městec 363).
Zámek v Heřmanově Městci z parku (převzato z Wikipedie, viz citace výše).
Razítko heraldické s knížecí korunou a s textem "BIBLIOTHEK HEŘMANMĚSTEC" (zámecká knihovna Heřmanův Městec).
Razítko heraldické s knížecí korunou a s textem "BIBLIOTHEK HEŘMANMĚSTEC".
Related Entries
Related Persons
Kinská z Vchynic a Tetova, Vilemína Elisabeta, <kněžna,, 1804-1871>
Related Entry
Kinský z Vchynic a Tetova, Rudolf, <šestý kníže,, 1802-1836>
Related Entry
Kinští z Vchynic a Tetova (rod), <hrabata>
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)
More Information