Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Červený Hrádek u Sedlčan
Record Identifier
cnc00031610
Headings
Zámecká knihovna Červený Hrádek u Sedlčan [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Pův. majitel: Základ knihovny položil svobodný pán Karel Hugo Mladota ze Solopisk (1815-1902). Knihovna obsahuje díla antických autorů, beletrii a díla přírodovědecká. Knihovna byla restituována původním majitelům. – Rozsah: 1793 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna nemá jednotné provenienční označení, některé knihy jsou označeny razítkem barona Karla Mladoty.
Activity
Nachází se ve stejnojmenné obci nedaleko Sedlčan. Není jednoduché rozhodnout, jestli se jedná o zámek, tvrz či dokonce hrad. Zámecký objekt působí impozantním a romantickým dojmem, který ještě umocňuje zámecký park s rybníkem. R.1508 je zdejší opevněné šlechtické sídlo poprvé zmíněno jako Červený Hrádek (podle krytiny nebo barvy omítky). V r.1560 koupil objekt Zikmund Valkoun z Adlaru, jehož vdova Magdalena z Říčan se podruhé provdala za Jana Prostiborského z Vrtby. Po ní jej zdědil jejich syn Sezima z Vrtby, který za své zásluhy získal v pobělohorském režimu několik zkonfiskovaných panství. Za Anny Zuzany Kuehnové, rozené z Meggau, která koupila Červený Hrádek roku 1670, objekt vyhořel. Zadlužený statek pak připadl zemskému fyziku Mikuláši Franchimontovi z Frankenfeldu, který nechal sídlo po požáru obnovit. Na zámku se rychle střídali majitelé, až jej roku 1788 koupili poručníci nezletilého Františka Josefa z Lobkovic. Tehdy se stal Červený Hrádek součástí nově vytvořeného dominia Kosova Hora, objekt však sloužil k ubytování úředníků. Teprve až roku 1837 za Františka Mladoty ze Solopysk se stal Hrádek sídlem vrchnosti. Za Mladotů došlo ke dvěma rozsáhlým přestavbám zámeckého sídla. První byla regotizace v roce 1844, druhou pak přestavba jižního křídla, velké věže a secesní úprava interiérů architektem Janem Kotěrou v letech 1894–1896. V majetku rodu zůstal Červený Hrádek až do r. 1948, kdy byl znárodněn. Sloužil řadu let různým účelům (potřebám dvou kulturních institucí: sedlčanského vlastivědného muzea a Okresního archívu v Příbrami). V roce 1992 byl v restituci navrácen opět původním majitelům Mladotům. Zámek je dnes přístupný jenom příležitostně.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Last Change: 2016-11-09
Related Entries
Related Persons
Mladota ze Solopisk, Adam Ignác, <svobodný pán,, + 1708>
Related Entry
Mladota ze Solopisk, Jan Nepomuk, <svobodný pán,, 1917-2001>
Related Entry
Mladotové ze Solopisk (rod),
Related Entry
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)