Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Zámecká knihovna Brodek u Prostějova
Record Identifier
cnc00031583
Headings
Zámecká knihovna Brodek u Prostějova [aba010]
General Notes
Charakteristika knižní sbírky: Pův. majitel: hrabě Kálnoky de Köröspatak. Knihovna obsahuje četná díla hippologická a politickou literaturu přelomu 19. s 20. století. Knihovna byla restituována původním majitelům. – Rozsah: 2515 sv.
Charakteristika nejčastějších provenienčních záznamů: Knihovna je označena heraldickým exlibris hrabat Kálnoky.
Activity
Novostavbu barokního venkovského sídla postavil v letech 1707-1709 vídeňský architekt J.B. Fischer z Erlachu pro Pavla Karla z Kleinburgu. Jeho syn Karel Bedřich prodal Brodek roku 1733 hraběti Corfitzovi z Ulfeldu, který jej v letech 1750-1755 nechal upravit klasicistně. Za vlastnictví Schrattenbachů (1766-1827) byly dosud volně stojící boční budovy propojeny kulisami klasicistních bran, budovy samotné dostaly empírové fasády. R. 1827 získal Brodek sňatkem hrabě Gustav Josef Kálnoky de Köröspatak, jehož potomci provedli drobné úpravy interiérů a opětovně i fasád. Po konfiskaci v roce 1945 byl mobiliář zámku rozkraden, zámek byl využíván jako skladiště, jeho okolí postupně pustlo. R. 1992 získal Brodek v restituci hrabě Richard Belcredi (jako dědictví po matce Tereze Kálnokyové), od té doby jej postupně dává do pořádku.
Place of Activity
Česko
[Associated country]
Last Change: 2016-11-09
loading Annotations...
 
Provenance Information
Related Records (loading...)