Start  |  Language  |  Help  |  About CT  |  CERL Website
Search  |  Browse  |  Record  |  History

CERL Thesaurus

accessing the record of Europe's printed heritage

Loading Clipboard...
Other Formats
 
Polska, Komisja Edukacji Narodowej
Record Identifier
cnc00023918
Headings
Polska, Komisja Edukacji Narodowej [nukat]
General Notes
Powołana w 1773 świecka władza oświatowa. Miała przejąć szkoły prowadzone przez jezuitów i opracować zasady programowe i organizacyjne nowego systemu szkolnego. Działała do 1794.
Last Change: 2014-09-24
Variant Names
Variant Names
KEN.
Komisja Edukacji Narodowej.
Komissja Edukacyi Narodowej.
Komisya Edukacyi Narodowej.
Kommissya Edukacyi Narodowey Korony Polskiey y W X Lit.
Kommisya Edukacyi Narodowey Korony Polskiey y W X Litewskiego.
Kommisya Edukacyi Narodowey.
Kommisya Rzeczypospolitey Edukacyi Narodowey.
loading Annotations...
 
Related Records (loading...)